Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Slagelse Akupunktur- og Jordemoderklinik, Jordemoderklinik ApS
Ingemannsvej 61,
4200 Slagelse

CVR 3831 0267

Kontakt os på mia@jordemoderklinik.dk.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske behandlinger, -konsultationer, -kurser eller -arrangementer, eller med post eller fragtmand.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort, og kvitteringen for dit køb leveres umiddelbart efter købet via den mailadresse du har oplyst i forbindelse med din ordre.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

Levering af din vare sker som oftest i løbet af få minutter, men i særlige tilfælde kan der gå op til 14 hverdage.

Særligt vedrørende forløb online:
Jævnfør forbrugeraftaleloven § 18 er der 14 dages returret på køb af online forløb, som ikke er taget i brug. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage (fra betaling), skriv da på mia@jordemoderklinik.dk . Der vil dog være et administrationsgebyr på 500 kr.
Når du har logget ind på undervisningsplatformen via dit personlige login anses dit onlinekøb som værende taget i brug og dermed frafalder returretten øjeblikkeligt.

Ratebetaling:
Rater skal betales rettidigt i henhold til datoen for dit køb.  Dette foregår automatisk, så længe der er dækning på dit kort. Ved for sent indbetalte rater vil der blive fremsendt op til 3 rykkerskrivelser, som hver tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.  Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder efter manglende betaling. 
Adgangen kan efter anmodning genåbne, når samtlige forfaldne beløb er betalt. 

Ved mislighold af aftale om ratebetaling forfalder samtlige resterende rater til straksbetaling.

Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.Der vil blive pålagt inkassogebyr samt inddrivelsesomkostninger der relateres til inkasso eller advokat.

Hvis du har købt et onlineforløb via ratebetaling, og du oplever at blive gravid før forløbet er afsluttet, skal resterende rate-betalinger naturligvis stadig betales.
Du er også forpligtet til at betale alle dine rater trods force majeure.

Særligt for onlinekurser/onlineforløb:

Du har adgang til materialet i 12 måneder fra købsdatoen.

Al vejledning og sparring under onlineforløb foregår i netværksgruppe og på gruppekald, som angivet under det enkelte produkt.
Netværksgruppen er for nuværende- og tidligere deltagere på det enkelte forløb. Gruppekald er udelukkende for deltagere som er i aktivt forløb.

Særligt for abonnement af medlemsklub:
Medlemsklubben er et abonnementsprodukt og ikke et engangskøb.

For abonnement af medlemsklub gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på ordresiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvitteringen for dit køb tilsendes pr. e-mail, og der fremsendes kvittering ved hver betaling.

Der er ikke fortrydelsesret på abonnement til medlemsklubben. I henhold til Forbrugeraftaleloven § 18 stk. 2 tilkendegives ved køb, at køber er indforstået med, at fortrydelsesretten ophører, efter gennemført køb. 

Abonnement med bindingsperiode
Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder.
En løbende aftale kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 6 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt 6 rater.

Opsigelse af abonnement
Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til mia@jordemoderklinik.dk eller ved at klikke på linket “Se din ordre”, som står på hver faktura. Klik derefter på linket “Stop fornyelse af dit abonnement“, og følg vejledningen.

Når du opsiger, har du adgang til medlemsklubben i den periode, du har betalt for, men du vil ikke blive opkrævet yderligere rater (ud over dem, som du evt. er bundet til).
Du modtager en bekræftelse på din udmeldelse. Den er din dokumentation for, at abonnementet er opsagt.

Allerede udstedte fakturaer refunderes ikke, hverken helt eller delvist. 

Manglende betaling af rater
Ved manglende betaling af rater for produkter med bindingsperiode, f.eks. medlemsklub – og for rater til betaling af  mentorforløb og lign. tjenesteydelser – vil der tidligst 10 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr. 

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder efter manglende betaling.  Efter 30 dages manglende betaling forfalder samtlige resterende rater til straksbetaling.

Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso. Der vil blive pålagt inkassogebyr samt inddrivelsesomkostninger der relateres til inkasso eller advokat.

Ændring af betalingsoplysninger
Ønsker du at forny dit kortnummer, gøres dette ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. Systemet vil dog ofte automatisk sende dig en påmindelse med link til at registrere dit nye kort. Har du spørgsmål om kortfornyelse, så skriv til mia@jordemoderklinik.dk.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Jordemoderklinik ApS kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller lign.

Ændringer af indhold
Jordemoderklinik ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsprodukter med eller uden varsel.

Force Majeur
I tilfælde af force majeur kan Jordemoderklinik Aps ikke holdes ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til et abonnement. Force majeur inkluderer – men er ikke begrænset til – naturkatastrofer, statsindgreb, terror, krig, naturkatastrofer samt umulighed af brug af offentlige eller private telenet.
I tilfælde af force majeur er Jordemoderklinik.dk berettiget til at udskyde leveringen, så længe force majeurhændelsen pågår.
 

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Mia Skaarup Jørgensen. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.
Enhver udnyttelse og kopiering af materialet uden skriftligt samtykke af rettighedsindehaveren er forbudt i følge gældende lov om ophavsret.
Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.

Mia Skaarup Jørgensen Møller/Jordemoderklinik Aps

Der er pt. en del ventetid for at nye klienter på at booke et personligt forløb i klinikken.

Du kan skrive dig på venteliste til et personligt forløb HER eller ved at sende mig en mail på mia@jordemoderklinik.dk

  Du kan også gøre som 10.000+ andre kvinder, og få min hjælp til stærkere fertilitet via mine forskellige onlineprodukter og -forløb. Læs mere HER.

Kærligst, Mia